Author: Lesa Russell

Kegunaan Tali Manila

Jenis tali Manila atau seringkali disebut sebagai Tali abaca mempunyai karakteristik yang dapat menyerap air serta tidak mempunyai nilai breaking load yang cukup besar. Pada masing-masing tali mempunyai karakteristik yang tidak sama, sehingga Anda harus menyesuaikan antara jenis tali dengan kegiatan...